Kedves Érdeklődő!

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy honlapunk átalakítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy olyan információt talál az oldalon, mely már nem aktuális.

Megkérjük, hogy a jelenleg forgalmazott termékekkel és aktuális árainkkal kapcsolatban érdeklődjön a [email protected] e-mail címre küldött levélben.

Szerzői jogvédelem

Termékeink túlnyomó többségét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szakértõi testülete, a szerzõi jog hatálya alá tartozónak ismerte el.

A szerzõi jogok megsértése és a versenytárs utánzása bûncselekmény!

Btk. 329/A. § (1) Aki másnak a szerzõi jogról szóló törvény alapján fennálló szerzõi vagy ahhoz kapcsolódó jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki a szerzõi jogi törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzõt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megilletõ üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését elmulasztja.

(3) A büntetés bûntett miatt három évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértését
a) jelentõs vagyoni hátrányt okozva,
b) üzletszerûen követik el.

(4) A büntetés
a) öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt,
b) két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértését különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozva követik el.